1. До уваги роботодавців!!! 

ЗАЯВА на отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

ЗАЯВА про продовження роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

ЗАЯВА про внесення змін

Рахунок

 

 

2.Інформуємо, що від 15 жовтня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» № 2623-ІХ від 21 вересня 2022 року, яким внесено зміни до Закону України «Про зайнятість населення» в частині застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

 

3.Перелік документів для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та продовження його дії 

 „Згідно із статтею 422 Закону України „Про зайнятість населення” для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи: 

1) заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до закону не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці; 

2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку (крім іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів щодо вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; іноземців та осіб без громадянства, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства); 

3) кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра; 

4) проект трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, засвідчений роботодавцем (крім відряджених іноземних працівників); 

5) копія зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, направлених іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг), та копія документа, що підтверджує наявність трудових відносин іноземного працівника з іноземним роботодавцем, який його відрядив (для відряджених іноземних працівників); 

6) копія рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну із визначенням строку його роботи та копія трудового договору (контракту), укладеного українським суб’єктом господарювання з іноземцем або особою без громадянства (для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв); 

7) копія рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або копія довідки про звернення за захистом в Україні (для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та осіб, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту); 

8) копія довідки встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства (для осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства); 

9) копія наказу закладу вищої освіти України про зарахування та встановлення періодів навчання для студентів - іноземців або осіб без громадянства; письмова згода закладу вищої освіти України (у довільній формі) щодо працевлаштування іноземного студента та зобов’язання такого закладу повідомити територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу; копія посвідки на тимчасове проживання; копія документа про вищу освіту, засвідчена в установленому порядку (для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання і після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні). 

2. Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи: 

1) заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України; 

2) фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра; 

3) документи згідно з переліком для отримання дозволу у разі зміни інформації в них. 

3. До заяви та документів, передбачених частинами першою і другою цієї статті, роботодавець додає документ про внесення плати за видачу або продовження дії дозволу. 

4.До уваги суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном 

До уваги суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, стосовно подання інформації за формою звітності #1-ПА !  

Відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або період війни", у разі неможливості подання інформації відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 03.06.2019 #851 "Про затвердження форми звітності #1-ПА", необхідну звітну інформацію необхідно подати протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності. 

 Закон  України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або період війни: "Про захист інтересів суб'єкт... | від 03.03.2022 № 2115-IX (rada.gov.ua)