У 1992 році Генеральна асамблея ООН проголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів.

Мета даного заходу – привернення уваги до проблем тих, хто став особою з інвалідністю від народження, в дитинстві чи під час дорослого життя. За останні роки чисельність цієї категорії громадян постійно зростає. Причиною цьому є природні катаклізми, техногенні катастрофи, забруднення навколишнього середовища, дорожньо–транспортні пригоди, вроджені патології і хронічні захворювання та тощо.

Державна служба зайнятості відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» сприяє працевлаштуванню особам з інвалідністю з урахуванням їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації на вільні, новостворені або пристосовані робочі місця. Задля цього ведеться облік людей з інвалідністю, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні, та облік робочих місць, на які за інформацією підприємства, можуть бути працевлаштовані громадяни цієї категорії.

Протягом січня-листопада 2020 року 1413 зареєстрованих безробітних осіб з інвалідністю скористалися послугами служби зайнятості, що на 7,9% більше в порівнянні з минулим роком.

За сприянням служби зайнятості працевлаштовано 217 осіб, з них 19 осіб ще до набуття статусу безробітного. Рівень працевлаштування цієї категорії громадян в умовах карантину зменшився на 6,9% в порівнянні з відповідним періодом минулого року і склав 14%.

Перелік посад, на які були працевлаштовані безробітні, досить різноманітний: від швачки, шеф-кухаря, водія автотранспортних засобів, слюсаря-ремонтника, кухаря, тракториста-машиніста с/г виробництва, рибовода, до викладача мистецької школи, сестри медичної, бухгалтера, судового експерта, вчителя закладу загальної середньої освіти, механіка, менеджера, інженера.

Передумовою гарантій зайнятості для осіб з інвалідністю є здобуття відповідної освіти і професії.

Так, протягом 10 місяців поточного року за направленням служби зайнятості навчалася 61 особа з інвалідністю. Після закінчення профнавчання працевлаштовані 47 осіб.

Безробітні підвищували кваліфікацію та проходили стажування за програмами: «Сучасні технології бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти фінансової звітності», «Практичний Веб-дизайн, проектування, створення та супроводження Веб-вузла», «Організація роботи щодо улаштування та ремонту бетонних підлог», «Сучасні технології догляду за посівами» та іншими програмами.

До громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру протягом звітного періоду залучено 64 особи цієї категорії.

Профорієнтація є важливою умовою для професійного самовизначення осіб з інвалідністю. Спеціалісти з профорієнтації здійснюють консультування щодо вибору чи зміни професії, надають рекомендації щодо професійного вибору з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи, професійних інтересів, нахилів та здібностей.

За січень-жовтень 2020 року 1338 осіб з інвалідністю отримали профорієнтаційні послуги.

         Незважаючи на динамічну роботу служби зайнятості з даною категорією громадян виникає і ряд проблем на шляху їх працевлаштування.

         До основних проблем, з якими при працевлаштуванні стикаються люди з інвалідністю, відносяться:

  • зменшення   обсягів   виробництва,   скрутне   фінансово – економічне 

становище підприємств призводить до зменшення кількості працівників, внаслідок чого роботодавці не мають можливості працевлаштовувати осіб з особливими потребами;

  • психологічні  бар’єри:  занижена  самооцінка, почуття неповноцінності,

страх, що робота призведе до загострення хвороби, страх знаходження в колективі;

  • низька  активність самих безробітних у пошуку роботи;

Вирішити   ці   проблеми   безробітним  допомагають   фахівці   служби

зайнятості під час індивідуальних консультацій, на семінарах, під час спілкування з кар’єрними радниками.

  • Низька   конкурентоспроможність   громадян   даної   категорії,   адже

вимоги роботодавців до рівня освіти, виробничого досвіду претендентів на роботу постійно зростають;

Шлях подолання цієї проблеми - співпраця служби зайнятості з роботодавцями у напрямку професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітних громадян. Ефективним методом вирішення питання працевлаштування осіб є залучення до стажування безпосередньо на робочому місці.

  • Відсутність вакансій з наданням житла або з надомною працею;

  • медичні  показники  та  стан  здоров’я  шукачів  роботи  здебільшого

потребують роботи без фізичних та психоемоційних навантажень, натомість пропозиції вакансій із значним фізичним навантаженням;

  • невідповідність  між  професійно - кваліфікаційним  складом  безробітних

та вакансіями, які пропонують роботодавці;

  • упереджене   ставлення   роботодавців   до  осіб  з   інвалідністю,  як  до

проблемних працівників, які не зможуть якісно та в повному обсязі виконувати необхідну роботу, звідси і відповідний перелік вакансій роботодавців, які пропонують в основному некваліфіковану працю, непривабливі умови праці, низьку заробітну плату.

З цією метою фахівцями та керівництвом філій проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями щодо надання вакансій та працевлаштування працівників з інвалідністю. В кожному з семінарів, який проводить центр зайнятості для роботодавців, передбачений інформаційний блок щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, який актуалізує цю проблему.      

Ця робота службою зайнятості проводиться не тільки у день 3 грудня, а й щоденно протягом цілого року, пам’ятаючи про те, що поруч з нами живуть особи з інвалідністю і вони потребують нашої допомоги і уваги.

Відділ організації сприяння працевлаштуванню Миколаївського ОЦЗ

Анонс/Подія: 
Подія